Li B, Wen Y, Wu H, Qian Q, Wu Y, Lin X
Int Orthop (SICOT 2009);33:991-996.
Doi:10.1007/s00264-008-0628-6